Copyright 2008 Kristus Darzs Latvian Home

 

Kristus Dārzs
Latvian Home

Kristus Darzs Latvian Home 
11290 Pine Valley Drive
Woodbridge, ON 
L4L 1A6

Main Telephone Number:
905-832-3300

Fax: 905-832-2029

 

Click here to view our Mission Statement and Short History

DIRECTIONS TO KD.

Art AuctionView Artwork | Mākslas Darbu

Kristus Dārzs rīko mākslas darbu izsoli uz eBay

Kristus Dārzs rīko mākslas darbu izsoli, lietojot eBay, 30. gadu jubilejas ietvaros. Izsolē ir paredzēti 15 darbi. Pirmie septiņi mākslinieku darbi pašlaik redzami uz eBay:

Otto Grebže, Erna Kūlīte, Guna Ikona-Krūmiņa, Valija Mērnieks, Arnolds Pankoks, Jūlijs Popelis, un Ģirts Tiltiņš.

Apskatiet www.ebay.ca (Kanadā) vai www.ebay.com (ASV). 'Search' laukumiņā ierakstiet 'Kristus Darzs'. Parādīsies visi 7 pārdodamie darbi. Pie katras gleznas parādās cik vēl stundas un minūtes palikušas līdz izsoles beigām. Izsole visām 7 gleznām beigsies 25. oktobrī.

Pārejie mākslas darbi tiks pārdoti nākošos mēnešos. Ja vēlaties zināt kad notiek nākošās Kristus Dārza ebay izsoles, paskataties šai weblapā, jeb atsūtiet savu epasta adresi doscon@sympatico.ca un Jūs saņemsiet epasta ziņojumu. Ceram uz Jūsu atsaucību un atbalstu!

...................................................................................................

Kristus Darzs Art Aucton on eBay Kristus Darzs is holding an Art Auction on eBay as part of its 30th anniversary celebration. It is anticipated that the Auction will include 15 works. The first seven works are now on auction on eBay.

Otto Grebže, Erna Kūlīte, Guna Ikona-Krūmiņa, Valija Mērnieks, Arnolds Pankoks, Jūlijs Popelis, un Ģirts Tiltiņš.

Go to www.ebay.ca (Canada) or www.ebay.com (USA). Write 'Kristus Darzs' in the 'Search' field. This will take you to all 7 works on auction. The number of hours and minutes until the end of the auction appear beside each painting. The auction of all 7 works will end on October 25th.

The other works will be placed on ebay during the next few months. If you'd like to know when the next Kristus Darzs auctions are taking place, check on this website, or send your email address to doscon@sympatico.ca and you will receive email notifications.

Thank you for your support!


Birthday

Register Today! (English)

Register Today! (Latvian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUM! See what on the menu for our residents this month!

September is full of fun! Click here to see what's planned for KD residents!